No Picture
HOME

Bustelle

Cream Bustelle u> հնարավորություն է տալիս կանանց համար է մեծացնել չափը, վերականգնել կրծքի ձեւավորել. Մեկը խողովակ դեղամիջոցի թույլ է տալիս բարձրացնել դոշիկներ մեկ չափից: Ձեւը կրծքի փոխում տարիքի հետ, հետո ծննդաբերության. Ոմանք դժգոհ փոքր դոշիկներ. […]